Backman-Trummer Group

Adolf Lahti

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab är en modern aktör inom maskineribranschen, som erbjuder heltäckande logistik- och maskinservicetjänster för gruvbranschen, industrin och handeln. Vi utför såväl mindre som större uppdrag med precision och utgående från kundens krav.

Vi är en del av den internationella KWH-koncernen. Tillsammans med Oy M. Rauanheimo Ab sammanlänkar vi sjö- och landsvägsfrakter och fabriks- och gruvindustritjänster till en fungerande helhet som ökar lönsamheten för våra kunders verksamhet.

Ifråga om gods som skall transporteras via hamnar utvecklar vi konkurrenskraftiga lösningar genom att förena vårt egna kunnande och våra hamnoperatörers gedigna erfarenhet med lands- och järnvägstransporter. Genom vårt breda nätverk av samarbetspartners har våra kunder tillgång till mycket konkurrenskraftiga lösningar.


Nyheter

01.09.2017 Personalnytt

Skogsbruksingenjör (YH) Pekka Pöllänen har fr.o.m. 1.9.2017 utnämnts till försäljningsdirektör för Oy Adolf Lahti Yxpila Ab.

Läs mera

11.07.2016 Personalnytt

Skogsbruksingenjör Antti Ylitalo (33) har utnämnts till projektchef vid Adolf Lahti fr.o.m. 15.8.2016.

Läs mera

04.03.2016 Arbetsplatsannons

Vi söker en försäljningsinriktad Projektchef

Läs mera

04.08.2015 Adolf Lahti Yxpila inleder virkeshantering i Kotka och Varkaus

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab inleder hantering av rundvirke och timmer vid Stora Ensos fabrik i Varkaus och Kotkamills i Kotka. Samarbetsavtal om hanteringstjänsterna undertecknades tidigare under våren och sommaren. Enligt planerna ska verksamheten komma igång i 1.1.2016.

Läs mera


Adolf Lahti ansvarar för virkeshanteringen vid UPM:s farbriker i Jakobstad

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab som hör till Backman-Trummer-koncernen ansvarar från och med årsskiftet för hela massaveds- och flishanteringen vid UPM-Kymmenes fabriker i Jakobstad. Avtalet vanns i hård konkurrens mellan de stora aktörerna inom branschen och omfattar hantering, lagring och matning av massaved, flis och sågspån i fabrikernas processer. Dessutom omfattar det transport av biprodukterna flis, sågspån och bark från Alholmens såg, som verkar i närheten av fabrikerna, samt transport av importflis och massaved från hamnen till fabriken.

Läs mera